Věznice Všehrdy
Věznice Všehrdy
Věznice Všehrdy
Věznice Všehrdy

Věznice Všehrdy

Poskytovatel: Věznice Všehrdy
Krátký popis: Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže, trest odnětí svobody zde vykonávají i dospělí odsouzení muži v typu věznice s dohledem a dozorem.

Kontakty a adresa:

IČ: Telefon: 474 697 111 
Ulice: Všehrdy
Č.p.: 26
Město: Chomutov
PSČ: 430 01
Kraj: Ústecký kraj
 
E-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz 
Web: http://www.vscr.cz/veznice-vsehrdy-96

Poskytované služby: Vězení

Popis organizace:

Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže, trest odnětí svobody zde   vykonávají i dospělí odsouzení muži v typu věznice s dohledem a dozorem.


Kapacita věznice činí 558 míst při zachování zákonné normy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytováni na ložnicích 8 ubytoven. Dvě ubytovny jsou vyhrazeny pro mladistvé odsouzené muže. Ve věznici s dozorem je zřízeno specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě vlastního rozhodnutí a podání žádosti o zařazení , kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení je 43 míst. Program zacházení je v tomto oddělení stejný jako pro ostatní odsouzené, aktivity jsou více zaměřené na sportovní vyžití.


V rámci programů zacházení, kde pracují odsouzení pod vedením odborných zaměstnanců, si každým rokem připravují různá kulturní vystoupení, ať již v období velikonočních nebo vánočních svátků. 2x do roka pořádají sportovní soutěž, tak zvanou Olympiádu. Součástí programů zacházení je samoobslužný program, kde si odsouzení osvojují znalosti vaření, praní a dalších návyků potřebných pro civilní život. Pro odsouzené, kteří nejsou pracovně zařazeni je každý týden speciálními zaměstnanci vypracován časový rozvrh aktivit v rozsahu 21 hodin týdně. Pro mladistvé odsouzené TP 21 Junior.


Zaměstnanost odsouzených dosahuje dlouhodobě 70 %. Odsouzení jsou zaměstnáni v režii věznice nebo u soukromých subjektů. Přímo v areálu věznice má pronajaté výrobní prostory soukromý subjekt, který se zabývá balením drobného potravinářského, drogistického a průmyslového zboží. Na pracovištích mimo věznici se podílejí na odchytu a zpracování drůbeže, na nakládce a vykládce zboží. Vykonávají pomocné práce zednické, třídí odpad připravený k recyklaci. V období sezónních zemědělských prací vypomáhají při zavádění chmele, při sběru jahod a malin.